martes, 30 de enero de 2007

PRESUPUESTOS 2007

Noticia de hortanoticias.com

Silla aprovarà hui els pressupostos municipals que supera per primera volta els 13 millions d'euros

El Ple Municipal de Silla debatirà hui el pressupost municipal per al 2007 que, enguany, és de 13.704.000 euros, un 9,25% més que el pressupost de 2006. Les conters municipals eixiràn endavant pel suport del govern quadripartit.

Els eixos estratègics del pressupost d’enguany tractaràn de potenciar la despesa social i el foment de l’ocupació i per això, es destinen cinc millons i mig d’euros a les àrees de Benestar Social, Educació, Salut Pública i Seguretat.

El consistori pretén mantidre el nivell de les inversions, amb més de 2 milions d’euros destinats a projectes en execució com la reforma del Poliesportiu (676.000 euros), el centre de Formació (250.000 euros) i en inversions en camins rurals (200.000 euros) i en altres en projecte tècnic com l’adequació del Port tradicional (216.000 euros) i en el camp de futbol del port (100.000 euros).

En relació als serveis, el pressupost vol potenciar i crear serveis com les Escoles Matineres, el programa Major a Casa, l’ajuda-bono Guarderia i l’oficina d’atenció a víctimes del delicte. També tracta de millorar econòmicament els serveis de neteja i de la jardineria.

En relació als mitjans de comunicació locals, la carta econòmica destina partida a la publicació mensual, a la creació de la web tevé de Silla i a la recuperació de la ràdio local.

No hay comentarios: